عجب مردانه جنگیدم

به تیغ عشق کشتم من خدایان دروغین را

/ 4 نظر / 33 بازدید
آرش

من که همیشه میام

حمزه عليزاده

سلام ... [گل]

امیر علی

آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست با اهل زمانه صحبت از دور نكوست آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست

hava

در جواب ابلهان انقدر خاموش ماندیم ک گفتند حرف حساب جواب ندارد مشکل تو با من چیه؟؟؟؟؟؟