پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

اوج

روز مرگم مرا در اوج ببر وفرصتی بده تا چهار گوشه دنیا را ببوسم می خواهم دراوج خداحافظی کنم هپل
/ 4 نظر / 17 بازدید