اوج

روز مرگم مرا در اوج ببر وفرصتی بده تا چهار گوشه دنیا را ببوسم می خواهم دراوج خداحافظی کنم هپل
/ 4 نظر / 17 بازدید
خرداد 95
1 پست
مرداد 94
5 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
4 پست
هپل
1 پست